De bedste produkter til laveste pris

Hjälpdokument för originalframställning

Vi är måna om att ditt original ska bli rätt från början och för att underlätta ditt originalarbete har vi tagit fram malldokument som innehåller instruktioner för den trycksak du ska framställa.
Med våra malldokument undviker du de vanligaste bristerna i ditt tryckoriginal såsom korrekt dokumentstorlek, utfall och det vi kallar säkerhetszon när du utformar din trycksak. Om du installerar och använder våra exportinställningar (Adobe job option) så kan du vara säker på att undvika problem med transparens, saknade typsnitt, beskärning samt onödigt stora filer.

Här kan du ladda ned malldokumenten

Pdf-förinställning för Adobeprogrammen

Installera vår pdf-förinställning [jobotions] så blir din original-pdf anpassad för tryck hos oss

pdf-förinställningar

Mallar

Använd våra fördefinierade malldokument så underviker du lättare krångel med beskärning, dokumentstorlekar och liknande när du utformar din trycksak.

mallar

Checklista vid originalproduktionFörenklad guide för framtagning av tryckfärdigt original för digitaltryckTryckfärdigt original

Att du levererar ett tryckfärdigt original innebär att du har vidtagit alla åtgärder du kan för att originalet ska fungera optimalt vid tryck. Då du levererar ett tryckfärdigt original (pdf) behöver Graf & Bild inte ändra någonting i originalet innan vi trycker det. Dokumentets färginställning bör vara ”Allmän användning (Europa) 3”

Typsnitt

Använd OpenType- eller PostScript-typsnitt och välj att bädda in typsnitten i pdf:en. Använder du TrueType typsnitt ska du omvandla texten till banor för att undvika problem som många gånger är svåra att förutsäga innan tryckstart.

Bilder och Färger

Bilder bör ha en upplösning på 150-300 ppi. Streckritningar eller illustrationer som inte är vektorgrafik bör ha en upplösning på 800-1200 ppi. Bilder i dokumentet kan vara RGB (sRGB eller AdobeRGB), eller CMYK ( Coated FOGRA39 – ISO 12647-2:2004). OBS! Blanda helst inte CMYK och RGB i dokumentet. Dekorfärger definieras alltid enligt Pantoneskalan.

Logotyp

För bästa resultat bör logotyper och liknande grafik vara vektoriserade (pdf eller eps-filer).

Utfall

Lägg till minst 3 mm utfall åt alla ytterkanter. Glöm inte att kontrollera utfallsinställningen när du genererar PDFen.

Skärmärken

Lägg till skärmärken, andra markeringar än dessa ska inte finnas med.

Exportera pdf

Använd vår inställningsfil (joboption) för antingen stora eller små format (se länkarna ovan). Om du väljer att inte göra det ska du använda Adobes förinställning PDF/X-3:2002, se till att lägga till skärmärken (endast skärmärken), lägga till utfall (3 mm för små format och 5 mm för stora format), och under "Utdata" anger du "Konvertera till mål (bevara värden)" samt "Målprofil: Coated Fogra 39...".

Frågor

Om du har några som helst frågor är du alltid välkommen att kontakta vår ateljé, ring 021-14 00 00 eller maila print@grafobild.se.

Malldokument för originalframställning