Tryck och färger

Dina beställningar trycker vi med färgmodellen CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/svart).
CMYK-färgomfånget, som reflekterar ljus, är markant mindre än det belysta färgomfånget, RGB (Red, Green, Blue), som ses på din skärm.
Färger på din skärm kan inte återge trycket exakt, men genom att använda vår ICC-profil för konverteringen till CMYK får du bästa möjliga resultat.

Kan du se skillnaden?


Om du tittar i katalogen, kan du passa på att prova att jämföra foton på denna sida och foton på sidorna 26-29 i katalogen – Kan du se skillnaden?
Alla foton i katalogen är producerade enligt färgmodellen CMYK, medan foton som du ser på din skärm visas som RGB.

Om RGB


Det ljusbaserade färgomfånget RGB består av de 3 grundläggande färgerna:
Röd, Grön, Blå. När man skruvar upp dessa uppnås det helt ren vit då ljusstyrkan ökas.

Det finns flera profiler innanför RGB-färgomfånge t.ex. sRGB och AdobeRGB. Alla ovannämnda RGB-profiler har ett större färgomfång än CMYK-profilerna.
Alla skärmar visar färger med RGB-färgomfånget, så om du ska producera något digitalt; t.ex. hemsidor eller tabletgrafik, bör du använda dig av denna modell.

Tryckerier trycker med CMYK


Print- och tryckmaskiner använder alltså CMYK-färgomfånget, som består av de grundläggande färgerna nämnt tidigare (Cyan, Magenta, Yellow/Gul och Key/Svart).

CMYK blir mörkare, ju mer färg du tillför då detta blir solida färger - i motsats till RGB som är ljusbaserat och därför blir ljusare ju mer färg du använder.
CMYK är en substraktiv färgblandning och används alltid till fysiskt material, som print och tryck.

Kan jag sända in filer i RGB?


Vi kan ta emot originalfiler som innehåller element definierade som RGB, men resultatet kommer alltid bli konverterat till CMYK vid produktion.
Därför ska du vara uppmärksam på att det slutliga resultatet aldrig blir exakt som det du ser på skärmen (som du sett i exemplen).
Om du har full koll på färger och konvertering till de korrekta ICC-profilerna, tar vi naturligtvis också emot tryckklart material med CMYK-profiler.

Du kan hämta våra pdf förinställningar HÄR

Hur kommer det se ut i CMYK?


CMYK- och RGB-färgomfång har olika profiler som ligger med förskjutning i färgspektrat. Därför kommer en icke-konverterad RGB-fil, se mycket annorlunda ut i förhållande till CMYK-resultatet i tryck.
Resultatet kan också variera allt eftersom vilken profil du konverterar till och från.
En skärm kan naturligtvis inte visa ett 100% korrekt resultat av CMYK-färgomfånget som används till tryck, då den som tidigare nämnt alltid visar RGB.
Vi vill dock rekommendera, om du är det minsta i osäker, att välja “No Colour Conversion” och “Include All Profiles”, när du exporterar till PDF.
Så kommer vi att se till att allt blir konverterat korrekt, och du har därför inte en tryckklar PDF som är låst till en bestämd profil och papperskvalitet.


Många har funderingar kring hur deras färger kommer att återges i tryck. Vi svarar gärna på dina frågor – så tveka inte att fråga oss.

Företagsinformation

Hämta färgprofilerna här.