Reklamationer

Rutiner vid reklamation

Du måste anmäla din reklamation inom 8 dagar från leveransdagen och det är viktigt att du inte börjar använda trycksaken som reklameras.
Inför handläggning av reklamationen vill vi ofta få den felaktiga trycksaken i retur (trycksaken returneras på vår bekostnad). Se mer nedan.
Vi följer upp ärendet så snart som möjligt, vanligtvis omgående efter din anmälan (dock senast inom 48 timmar).

Skadat paket

Om du tar emot ett paket som blivit skadat under transporten, så ombeds du att omgående (och senast inom 24 timmar) kontakta oss på reklamation@grafobild.se.
Ange ordernummer (om möjligt även sändningsnummer som finns på adressetiketten) samt en kort beskrivning av skadan.
Du ska också bifoga ett foto av både innehållet och emballaget, annars godtar inte speditören ansvaret för eventuella skador.

Vi ber om förståelse för att all korrespondens måste ske via e-post.
Mats Ringh
Ansvarig
För mer information, kontakta reklamationsansvarig – Mats Ringh på e-postadressen mats@grafobild.se eller telefon 021-448 41 14

Gör din reklamation via mail

Gör din reklamation genom att skriva till reklamation@grafobild.se
I mailet ska du ange följande:
  • Ordernummer
  • Händelseförlopp (beskriv kortfattat vad som ligger till grund för reklamationen).
  • Lösningsförslag
    • – hur vi kan på ett tillfredsställande sätt åtgärda reklamationen?
    • – ny trycksak, prisreduktion (vänligen ange förslag på prisreduktion).

Vid retur av trycksaker

Om vi har kommit överens att du ska returnera en trycksak, vänligan använd denna metod.

1. Begär etikett för returfrakt

Vi betalar för fraktkostnaden av din reklamation. Därfor måste du beställa en returetikett som ska fästas på utsidan av returpaketet.
Du får en returetikett genom att skriva till reklamation@grafobild.se. Kom ihåg att ange ordernummer och din adress med postnummer för leveranser (ej boxadress).
Vi skickar en returetikett som gör det möjligt att returnera ett paket upp till 50 kg (inom 24 timmar).

2. Fyll i formuläret för reklamation (viktigt)

När du har fått din returetikett, fäster du den på paketet och bifogar formuläret för reklamtion – ladda ner formuläret.
Det tar endast några minuter att fylla i formuläret, och det är en stor hjälp för oss, när vi hanterar din reklamation.

3. Vi kontaktar dig på mail

När vi har fått ditt paket, svarar vi på din reklamtion inom 48 timmar.

Omtryck – ny trycksak

Vill du ha ett nytryck av din trycksak på grund av leveransproblem, vänligan skicka ett mail till reklamation@grafobild.se. Vi kan ofta erbjuda reducerat pris på nytryck.
Var medveten om att Graf & Bild enligt våra regler och villkor inte är ansvarig för transporten av din trycksak.

Frågor

Om du har frågor är du välkommen att skriva till reklamation@grafobil.se.
Med ovanstående hoppas vi att du som kund upplever en snabb och effektiv handläggning av eventuella reklamationer.