Provtryck

Provtryck

Om du önskar se ett layoutprov, är osäker på om formatet passar eller om färgerna stämmer kan du beställa ett provtryck. Provtrycket trycker vi i en digital press på upplagans papper och trycker hela trycksaken (för ett 32 sidors häfte trycks alla 32 sidor men sidorna klamras ej). Observera att vi inte efterbehandlar ditt provtryck utöver att vi renskär till format.

Color proof

I de fall där din trycksak ska tryckas i offsetpress och färgövensstämmelse är mycket viktig finns alternativet Colorproof eller Matchprint som det också kallas. Provet trycks oftast enbart på enstaka ark dvs endast på utvalda sidor av din trycksak.
Tänk på att ett matchprint trycks på specialpapper dvs inte på det papper som trycksaken levereras på.
Behöver du ett prov före tryck?

Priser

Vanligt provtryck för hela trycksaken och colorproof av enstaka ark upp till A3 format kostar båda 300 kr/st.
För häften och böcker med många sidor kan priset på provtrycket stiga.

Beställning

Vill du beställa ett provtryck av din trycksak eller ett Colorproof ark?
Skicka då din tryckfil till info@grafobild.se

Kom ihåg att informera oss när du beställer, om det är något vi ska vara särskilt uppmärksamma på när vi producerar ditt prov.